Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36188302

Aktualna strona: 966592

Wydrukowano: 17163

Informacje o wyniku naboru

Inspektor ds. regulacji stanów prawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Nr 66/10


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. regulacji stanów prawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 Szczecin

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Ewa Szarek, zamieszkała w Szczecinie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
O wyniku na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań.
Kandydatka ma dobre przygotowanie merytoryczne z zakresu przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
Na tej podstawie uznano, że Pani Ewa Szarek jest dobrą kandydatką do pracy na wskazanym stanowisku.


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin